01 lut

Schemat wariantu I w trybie podstawowym

Wariant I w sposób enumeratywny można porównać do przetargu nieograniczonego, który do tej pory

prowadziliśmy. Gdy popatrzymy na schemat, będzie to zauważalne.

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP + SWZ

👇

Składanie ofert

👇

Ocena

👇

Wybór oferty

Zgodnie z art 275 -> Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w

odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy,

a następnie zamawiający:

Tryb podstawowy bez negocjacji stosowany jest w przypadkach, w których specyfika przedmiotu
zamówienia oraz potrzeby zamawiającego umożliwiają opisanie w wystarczająco precyzyjny sposób 
 
wszystkich warunków zamówienia przed wszczęciem postępowania. Oznacza to, że jako
Zamawiający nie będziemy chcieli podejmować negocjacji. Tak na prawdę każdy Zamawiający ma w
tym trybie określone wszystkie warunki dotyczące zamówienia, opis przedmiotu zamówienia itp.
W tym wariancie  zamawiający sporządza SWZ w zakresie określonym w art 281 oraz publikuje w
BZP.
Wykonawcy mogą składać wyjaśnienia , Zamawiający udziela na nie odpowiedzi, a następnie
Wykonawcy mogą złożyć oferty.   Zamawiający po badaniu i ocenie ofert oraz kwalifikacji
podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, wybiera najkorzystniejszą ofertę.
Oczywiście może wydarzyć się sytuacja dotycząca unieważnienia postępowania.

Jeżeli chcesz poznać wszystkie warianty zakup książkę “Tryb podstawowy w wariantowości” -> napisz maila jstarek@kancelaria-zp.eu w celu jej zakupienia, albo zapisz się na kurs na żywo właśnie z wariantu II ! a otrzymasz wzory zapisów 🙂 

Nie zwlekaj! Działaj!

Zostaw Odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *