11 sty

Ogłoszenie o zrealizowanej umowie

Ustawodawca w art 488 ustawy Pzp zawarł obowiązek opublikowania ogłoszenia o wykonaniu umowy. W związku z tym, iż jest to czynność publikacyjna, obowiązek ten spoczywa na osobach pracujących w zamówieniach publicznych. Niemniej jednak, realizacją umów zazwyczaj zajmują się osoby merytorycznie
05 sty

NOWA FUNKCJA PRZY SPRAWOZDAWCZOŚCI – KOREKTA

Dnia 29 grudnia 2021 poz 2463 wydano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania  oraz sposobu i trybu jego korygowania.                     Każdy z Zamawiających
18 gru

Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego

Analiza potrzeb i wymagań jest nowym instrumentem prawa zamówień publicznych, uregulowanym w przepisie art. 83 Pzp. Jest to analiza wykonywana obowiązkowo przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w tzw. progach unijnych przez zamawiających publicznych. Aby prawidłowo określić cel dokonania
25 sie

Jaki e-podpis wybrać?

O 1 stycznia 2021 roku, wszyscy właściciele firm, którzy chcą brać udział w konkursach lub przetargach publicznych, muszą dysponować własnym podpisem elektronicznym. Wymóg ten to efekt nowego prawa zamówień publicznych, które wymusiło pełną cyfryzację dokumentacji ofertowej. Z poniższego artykułu dowiesz